عکس عجیب خانم بازیگر به همراه مار پیتون | گزارش 24