انیمیشن ایرانی بهترین فیلم جشنواره اوکراینی | گزارش 24