پخش تصاویری از زندگی شخصی آیت‌الله هاشمی | گزارش 24