ناصر ممدوح: قدیمی‌های دوبله به «جم» نرفته‌اند | گزارش 24