تکذیب خروج هواپیمای پرواز تهران - تبریز از باند | گزارش 24