بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری برای سازندگان تجهیزات نفتی ایران | گزارش 24