زمان دقیق ورود اولین ایرباس ۳۲۱ ‌هما‌ به مهرآباد | گزارش 24