پلی پروپیلن‌های نساجی همچنان جذاب هستندپلیمر و پلاستیک نساجی و پوشاک  | گزارش 24