مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شهر جدید گلبهار | گزارش 24