درگذشت بازیکن سابق تیم فوتبال بانک ملی ایران | گزارش 24