تصاویر/ ایرباس A321، اولین هواپیمای سفارشی ایران | گزارش 24