یک تیم پزشکی قلابی در شاهین شهر اصفهان دستگیر شدند | گزارش 24