آتش سوزی مراتع و جنگل های پلدختر مهارشد | گزارش 24