گرد و غبار تا چهار برابر حد مجاز خوزستان را فرا گرفت | گزارش 24