کانونی از بیماری آنفلوآنزا در کرمان نداشته‌ایم | گزارش 24