زندگی در این مناطق خطر زوال عقلی را افزایش می‌دهد | گزارش 24