رکورد ثبت‌نام "کارت اهدای عضو" شکسته شد | گزارش 24