رویاهای تماشاگران پرشمار استقلال در صف انتظار + فیلم | گزارش 24