امحاء کالاهای قاچاق به ارزش 15 میلیارد تومان + فیلم | گزارش 24