عکس/ حمله بی رحمانه «فنچ های خون آشام» به پرندگان! | گزارش 24