لحظات وداع روحانی و جهانگیری با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی | گزارش 24