رفتار عجیب مهدی هاشمی با رییس صدا و سیما | گزارش 24