حضور دادستان کل کشور در تشییع آیت الله هاشمی | گزارش 24