عمار حکیم در مراسم تشییع ایت الله هاشمی | گزارش 24