تصویری از حضور همسر آیت‌الله هاشمی در دانشگاه تهران | گزارش 24