تصاویر داخل ضریح در هنگام تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی | گزارش 24