مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی به پایان رسید | گزارش 24