عزاداری مردم بهرمان در منزل پدری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی | گزارش 24