محسن هاشمی: مردم با آرامش کامل در مراسم تشییع شرکت کنند | گزارش 24