قاسمی درگذشت علی شریعتمداری را تسلیت گفت | گزارش 24