برنامه‌های بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای بزرگداشت آن فقید | گزارش 24