گشایش دفتر یادبود آیت‌الله هاشمی در بلغارستان | گزارش 24