اعلام مراسم برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیت‌الله هاشمی | گزارش 24