دیدار رئیس مجلس جمهوری مالی با ظریف+تصویر | گزارش 24