اهل سنت از رحلت هاشمی رفسنجانی در عزاست/ همه ما از یک پیکریم | گزارش 24