اعلام نظر وزیر خارجه ترامپ در سنا درباره تجارت با ایران | گزارش 24