از پای درآمدن دو نظامی سعودی در حملات تک تیراندازان یمنی | گزارش 24