رونمایی از گزینه عجیب منصوریان برای انتقال به استقلال! | گزارش 24