تلاش فدراسیون عمل به خواسته‌های معقول کی‌روش است | گزارش 24