قرارداد محکمی بین ایرباس با ایران‌ایر به امضا رسید | گزارش 24