هواداران استقلال مقابل وزارت ورزش تجمع کردند | گزارش 24