دیدار دایی و کریمی با پروین در مجلس ختم+تصاویر | گزارش 24