اعلام زمان حضور ستاره مدنظر استقلال در ایران | گزارش 24