سیامند رحمان نامزد دریافت جایزه جهانی بنیاد لاروس شد | گزارش 24