عکس / پیاده‌روی زوج ترکیه‌ای در خیابان پوشیده از برف | گزارش 24