مشورت گزینه منصوریان با یک پرسپولیسی برای استقلالی شدن | گزارش 24