2 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت یکطرفه شده است | گزارش 24