قابل توجه مسوولان اتحادیه‌های کشور (طنز) | گزارش 24