برگزاری همایش خانواده و شبکه‌های اجتماعی | گزارش 24