ترامپ دامادش را مشاور ارشد کاخ سفید کرد | گزارش 24